24.10 19:00ч
—офи€
ѕроблемът е, че ти се иска да раждаш нови 'деца', които да са по-добри от старите и които да прослав€т името ти нал€во и над€сно. »стината е, че киното е скъпо изкуство, дори и късометражното, а за да се пребориш да разкажеш тво€та истори€ тр€бва да си си дал сметка, че тази истори€ ще е значима не само за теб, но и за минимума зрители , които ще гледат филма. Ќе е лесно да си режисьор в Ѕългари€ и да убеждаваш хората, че има смисъл от тво€та професи€, но със същите трудности се срещат всички млади автори от «амби€ до ћексико.
Ћюбомир ѕечев
прочети повече

–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
с подкрепата на  

държава    Ѕългари€       година    2012      времетраене    15мин
жанр     омеди€ ѕриключенски       технологи€    »грално кино      тема    »зкуство Ѕунт
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 3 ёли 2013
р€бва да призна€, че ƒрасканица е един от най-€рките представители на родното кино производство, с които запомних 2013. ћного хора не ме разбираха защо толкова го харесвам. —м€таха, че филма не е лош, но същевременно забел€зваха недостатъците му. ¬еро€тно защото като кинаджии, имат набито око за кино. ќбективно погледнато имат право, защото ƒрасканица е доста добър, сравн€вайки го с ежегодни€ списък филми, „излизащи“ от Ќј“‘»«, но сравнен с фестивалното късо (в световен мащаб) кино, има още какво да се желае. “ази повърхност обаче се вижда с просто око. «а да оценим ƒрасканица, извън логичните за кино критиката фактори, е добре да задълбаем по-дълбоко в темата и да проследим какво всъщност се случва в българското късометражно кино.
 
ѕърви€т въпрос, от който ще изходим е какво е късометражното кино, накратко? –азказ на истории.  ато онези от сборниците с къси разкази. Ќищо повече или по-малко. ѕрилагайки го в анализа ни, следва въпроса кои истории вълнуват нашите кинаджии? ѕо-тежките истории, често стъпващи на реални социални проблеми (в това число и битови). ќтговорът не е много труден. Ќеведнъж е ставало обект на дискусии, същевременно по-р€дко, отколкото би тр€бвало за пазар с нашите (малки, но не и незначителни) мащаби.  ато ц€ло това е дон€къде характеристика на източно-европейското кино, логично защото нашите общества имат по-сложна социална проблематика. ѕри другите страни този период като че ли започна да отминава и тенденци€та е по-скоро да се търс€т оригинални, неразказвани досега истории със специфична иде€, ко€то по един или друг начин има позитивно въздействие.
 
¬ Ѕългари€ обаче, тежките социални казуси продължават да са обект на киното ни. ѕричините за това са комплексни. ѕърво, ние сме общество, водено от новинарски€ поток. Ќовините винаги са били важен фактор за дневни€ ред на наци€та, а т€хното естество е да информират за негативните неща, случили се из страната. –еспективно те се превръщат в солиден източник на истории, които вдъхнов€ват и кинаджиите ни да търс€т художествени гледни точки по тези проблеми. ¬тората причина е, че все още кино производството количествено е по-малко от това в по-развитите от нас страни, което стесн€ва кръга от хора, получаващи възможността да реализират идеите си, с това се ограничава и т€хното разнообразие. “ретата причина е, че учебните планове по кино на образователните институции (Ќј“‘»«, ЌЅ”, ё«”, јрт  олеж) набл€гат повече върху технически€ аспект на киното и недостатъчно върху художествените тънкости на умението да разказваш истории. «атова в Ѕългари€ има доста хора, които могат да снимат превъзходно, но значително по-малко интересни и различни разказвачи на истории. Ќе само това, но когато това умение не се развива на учебната площадка, се пропускат н€кои основи на „филмопроизводството“ като например ко€ истори€ си заслужава да се разкаже, ко€ не и защо. ¬ следствие на това, студентите не са достатъчно провокирани да търс€т неизследваните психологически територии на човешката природа, неоткритите и метафори, които са ключови за късото кино и гледните точки, които ще покажат нещо ново от проблема, който разглеждат. —ледствието от това пък е, че в дългосрочен план, киното ни не ражда достатъчно софистицирани сюжети, които да привличат вниманието на големите фестивали, а защо не и на ќскарите.
 
—лед този кратък очерк на насто€щата ситуаци€, се връщам на ƒрасканица и защо ми харесва. «ащото е на практика извън тази обща картинка, ко€то описах. »стори€та със заключилото се в килера на детската градина хлапе и посланието му чрез простата спирала с точка, показва оригиналност, каквато р€дко срещаме сред родните филми. Ќе само това, ƒрасканица също носи в себе си социален проблем, но начина, по който го представ€ по-скоро провокира усмивка. ƒрасканица изследва как неразбирането на една детска рисунка, може да предизвика фиаско, за щастие с незначителни мащаби. “ова е добра илюстраци€ на нещо, което отдавна подозираме, че съществува като проблем – неефективните детски градини. ¬ световен мащаб, темпа на открити€ във вс€ка една научна област нараства посто€нно и за последните примерно 20 години със сигурност има много открити€ в областта на детската психологи€, които ако нашата система беше ефективна, щеше да прилага в работата с деца и следствието от това да са умни, бързо развиващи се деца с по-високи резултат спр€мо връстниците си в чужбина и в дългосрочен план бум на интелектуални€ и културни€ напредък на наци€та. Ќелош пример за това е дори —угестопеди€та на √еорги Ћозанов. ƒа не отвар€м въпроса за качеството на служителите, които предвид множеството ни проблеми в обществото са толкова демотивирани да прав€т нещо повече от указа, че дори да има иновативен план, то не е €сно как ще се прилага.

» още един факт. —лучайно или не, в рамките на по-малко от година излиза и Ѕотев е идиот на ƒе€н Ѕарарев. »нтересно е че, ако гледате първо ƒрасканица, а после Ѕотев е идиот, ще откриете корелаци€. —€каш малки€ ѕетър от ƒрасканица е пораснали€ ¬аско от Ѕотев е идиот, наблюдавайки път€ му през две различни обществени системи за възпитание, изграждане на мироглед, ценностна система и обща култура. »злизането на тези два филма е добър знак за киното ни, защото се усеща желанието за пром€на.
 
ѕрез призмата на кино критиката, може много да се дебатира за качествата на един филм. ѕогледнат чисто човешки, обаче, ƒрасканица на Ћюбомир ѕечев е €рка и цветна (и успешна) истори€ с позитивна иде€ и закодирано know how откъде да се започне, ако случайно министъра на образованието гледа филма и реши да реформира системата. 
#doodle #драсканица #любо #печев #любомир #печев #натфиз #natfiz #lyubomir #pechev #lyubo #pechev #draskanica #children #kinder #детска #психика #градина #детска #градина #александра #генова #“ат€на #«ахова #янина # ашева #ѕавел #ѕопандов #»скра #ƒонова #Ќина #ƒимитрова #milena #kaleva #2013 #sofia #film #fest #siff #драсканица #любомир #печев

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018